Kontakty

Adresa a příjezd k hotelu- klikni zde  

Organizační zajištění (sekretariát):

Eurocongress Centre s.r.o.

Dvořáková Petra
Tel.: +420 602 501 762

Kovaříková Drahomíra
Tel.: +420 603 887 297

Zelenková Ivana
Tel.: +420 777 275 729

Tel./fax: +420 244 913 127
E-mail: eurocongress@grbox.cz

www.eurocongress.cz

 

Odborné informace:

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN,
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Tel.: +420 – 224967273, -1111
email: pavel.calda@lf1.cuni.cz