Program

Loga konference

Na programu se pracuje   Změna programu vyhrazena

ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

„Čechova ultrazvuková konference” 

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn).

Finální program k tisku – klikni zde


12. – 14. září 2024 Clarion Hotel Olomouc

Odborný garant akce:  prof. MUDr. Pavel CALDA, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akce: bude stanoveno, počet kreditů: 18. 

POZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jiří Sonek (Dayton, USA),  František Grochal (Slovensko), Karolina Adam (Houston, Texas), Erik Dosedla (Slovensko) 

Daniela Fischerová, Dagmar Smetanová, Hana Belošovičová, Ivana Špálová, Ishraq Dhaifalah, Filip Frühauf, Marian Kacerovský, Miroslav Břešťák, Pavel Vlašín, Martin Hynek, Zdeněk Žižka, Markéta Geleneky, Pavel Calda


Finální program k tisku – klikni zde


ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ 2024

13:00 – 19:00 Registrace účastníků
14:45 – 15:00 Zahájení konference

15:00 – 18:00
Onkogynekologický WORKSHOP Daniela Fischerová, Filip Frühauf 
(Onkogynekologické centrum KGPN VFN a 1. LF UK, Praha)


15:00 Akutní pánevní bolest – ultrazvuková diferenciální diagnostika nejčastějších gynekologických i negynekologických patologií
(Daniela Fischerová)
15:45 Chronická pánevní bolest – ultrazvuková diagnostika a stanovení rozsahu postižení endometriózou
(Filip Fruhauf)
16:30 Ultrazvukové charakteristiky nádorů adnex (sonohistologie) – praktické ukázky
(Daniela Fischerová)
17:15 Nejčastější negynekologické pánevní nádory při ultrazvukovém vyšetření (Filip Fruhauf)


18:30 – 20:00 Zasedání výboru ČSUPG ČLS JEP a regionálních zástupců


PÁTEK 13. ZÁŘÍ 2024

7:30 – 18:00 Registrace účastníků

8:00 – 17:00 ODBORNÝ PROGRAM

8:00-9:00

PŘEDČASNÝ POROD, PREDIKCE, PŘÍČINY A DIAGNOSTIKA

Příčiny spontánního předčasného porodu – the state of art 2024. Marian Kacerovský (Perinatologické centrum intenzivní péče Most, Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králove) 20 minut

Možnosti ultrazvuku v predikci a diagnostice spontánního předčasného porodu. Ivana Kacerovská Musilová (Perinatologické centrum intenzivní péče Most, Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové) 20 minut

Poměr sFtl-1/PlGF a spontánní předčasný porod. Martina Volnerová (Perinatologické centrum intenzivní péče Most) 10 min

Diskuze 10 minut

9:00-10:00

96 LET SYNDROMU, KTERÝ POPSAL V ROCE 1938 AMERICKÝ ENDOKRINOLOG HENRY HUBERT TURNER

Turnerův syndrom na počátku 21. století. Jiřina Zapletalová (Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc) 20 min.

Prenatální diagnostika Turnerova syndromu. Dagmar Smetanová (Gennet, Praha) 20 min

Turnerův syndrom  – fertilita, specifika IVF léčby. Miloš Černý jr. (Gennet) 20 min

10:00

Dopplerovská vyšetření ve III. trimestru: “dobrý sluha, ale špatný pán”.  Erik Dosedla (Nemocnica AGEL Košice-Šaca a LF UPJŠ) 20 min

Růstová restrikce plodu ve II. a III. trimestru. Hana Belošovičová (Centrum fetální medicíny KGPN 1. LF UK a VFN, Praha) 20 min

Dětská mozková obrna z pohledu genetika. Pavel Tesner (FN Motol) 20 min

11:00 – 11:30 Přestávka

11:30 -13:00 Odborný program

11:30 Limitace nejnovějších genetických vyšetření v prenatální diagnostice. Pavel Tesner (FN Motol) 20 min

11:50 Osobité prenatální postupy na konci třetího decénia 21. století – kazuistiky z praxe. Hana Belošovičová, Zdeněk Laštůvka (Centrum fetální medicíny KGPN 1. LF UK a VFN, Praha) 20 min

12:10 Dlouhodobý outcome u žen po prodělané preeklampsii. Kateřina Macková  (Centrum fetální medicíny KGPN 1. LF UK a VFN, Praha) 20 min

12:30 Aktuálny pohľad na prvotrimestrálne ultrazvukové vyšetrenie. Denisa Chovancová, Štefan Vojtaššák (Gynekologické a fetálne centrum Poprad ) 15 min.

Diskuze 

13:00 – 14:30 Oběd

14:30 – 17:00 LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ  Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Viktor Tomek

Morfologické vyšetření plodu v I. trimestru jako základní součást prvotrimestrálního screeningu. 
(správná praxe, jak zabránit stížnostem a soudním sporům)

Vyšetření plodu ve II. trimestru. 
(bezpečné poostupy z pohledu matky, plodu a lékaře)

Echokardiografické vyšetření plodu
(nazrál čas na zařazení echokardiografického vyšetření i v I. trimestru)

17:00 Zakončení prvního dne konference

 

SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2024

8:00 – 14:00 Registrace účastníků

8:30 – 14:00 ODBORNÝ PROGRAM

8:30 Endometriosis – pokroky v diagnostice a léčbě. Lubomír Mikulášek (Centrum Minimálně Invazivní Gynekologické a Reprodukční Operativy, Praha) 15 min

8:45 Závažná forma Cornelia de Lange syndromu a Dysplázie krátkých žeber typ 7 u plodů s vysokým NT. Marek Godava, Ishraq Dhaifalah, Plevová P., Maňáková L., Tvrdá P., Szotkovská I., Dobšáková Z., Sojková J., Hiemerová M. (FETMED) 15 min

 

9:00 STATE OF THE ART LECTURE

Vrozené vady urogenitálního traktu. František Grochal (Femicare, Martin, Slovensko) 30 min

 

9:30 STATE OF THE ART LECTURE

Prenatální ultrazvukový nález na očích plodu – normální a patologický nález, klinický význam. 

Fetal eye ultrasound: normal, abnormal, and clinical impact. Jiří Sonek (Dayton, Ohio, USA) 30 min

 

10:00 Které vrozené vady srdce se nedaří prenatálně diagnostikovat a proč?  Viktor Tomek (Kardiocentrum Praha) 30 min.

 

10:30 Screening srdečních vad v 1. trimestru v našem centru. Pavel Vlašín 20 min

Diskuse 10 min

11:00 -11.30 Přestávka

11:30  Fetálna tyreotoxikóza. Denisa Chovancová, Štefan Vojtaššák (Gynekologické a fetálne centrum Poprad) 10 min.

 

11:40 INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ – EPIDEMIE V ROCE 2024

Diagnostika a léčba infekcí v těhotenství a riziko přenosu na plod. Markéta Geleneky (Klinika infekčních nemocí, FN Bulovka a 3. LF UK)  30 min

Vrozené infekce u plodu z pohledu sonografisty. Martin Hynek (Centrum fetální medicíny KGPN 1. LF UK a VFN, Praha) 20 min

Epidemie Parvovirózy B19 – aktuální problém v perinatologii.  Zdeněk Žižka (Centrum fetální medicíny KGPN 1. LF UK a VFN, Praha) 20 min

 

STATE OF THE ART LECTURE

12:40 Dopplerovské vyšetření v těhotenství. Karolina Adam (Houston, Texas)

13:10 Zkušenosti po prvním roce prospektivní randomizované studie preeklampsie u dvojčat ASPRE-T. Zdeněk Laštůvka, Hana Belošovičová, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny KGPN 1. LF UK a VFN, Praha) 20 min

13:30 Masivní plicní embolie jako příčina závažné hypoxie u plodu – kazuistika. Ivana Špálová, Marie Brejchová, Blanka Prosová, Václav Durdil (LF2 UK a FN v Motole, Praha) 15 minut

Diskuze

14:00 Závěr konference

Finální program k tisku – klikni zde


POSTEROVÁ SEKCE