Platební a storno podmínky

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v plné výši do 14 dnů po odeslání této závazné přihlášky. V případě, že nebude částka uhrazena v plné výši, vaše registrace na konferenci bude zrušena.
Sekretariát musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Vrácení platby se řídí níže uvedenými storno poplatky.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna a.s., Budějovická, Praha 4.
Číslo účtu: 30015-0066055389/0800
IBAN: CZ20 0800 0300 1500 6605 5389
BIC: GIBACZPX, Eurocongress Centre, s.r.o.

STORNO REGISTRACE

do 9. července 2024 – bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 250,- Kč
od 10. července do 10. srpna 2024 – 75% ceny registračního poplatku
od 11. srpna 2024 – 100% ceny registračního poplatku

STORNO UBYTOVÁNÍ

25% z ceny ubytování  – 90 až 60 dnů před nástupem
50% z ceny ubytování –  59 až 40 dnů před nástupem
75% z ceny ubytování –  39 až 8 dnů před nástupem
100 % z ceny ubytování – 7 až 1 den před nástupem

Při nedojezdu nebo dřívějším odjezdu stornovací poplatek činí 100% z ceny ubytování.

V případě zrušení ubytování a registrace, prosíme zaslat oznámení o zrušení na firmu:

EUROCONGRESS CENTRE s.r.o.
Drahomíra Kovaříková
P.O.Box 33, 148 00 Praha 4
GSM:  +420 603 887 297
E-mail:eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz